Všeobecné obchodní podmínky e-shopu

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Všeobecné podmínky se použijí na nákupy v našem eshopu uskutečněné mezi Vámi jako kupujícím a naším zákazníkem a námi jako prodávajícím a provozovatelem klubů Holmes Place.

1.2 eshop je provozován společností Holmes Place Czech Republic s.r.o. se sídlem v Praze 5 – Smíchov Plzeňská 233/8, PSČ 150 00, IČ 27085015, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95120.
Kontakt na nás je: telefon: 773 400 409, e-mail: marketing@holmesplace.cz
Jsme jedním z předních poskytovatelů služeb v České republice, pokud jde o sektor wellness, specializovaným na provozování sportovních zařízení a zařízení sloužících pro regeneraci, rekondice, masáže, fysický trénink a na sportovní služby v oblasti fitness a tréninku aerobic, mimoškolní výchovu a na organizování různých kurzů a tréninků.

1.3 Eshop prodává vouchery na naše produkty a služby. Tyto služby jsou poskytovány v klubech Holmes Place, nebo mimo ně, nebo prostřednictvím partnerů Holmes Place. Úplné informace najdete na vybraném voucheru (článek 6).

1.4 Jestliže je produkt nebo služba poskytována naším partnerem, my jednáme pouze jako zprostředkovatel, služby nebo zboží jsou poskytovány na základě přímého smluvního vztahu mezi Vámi a partnerem. Neodpovídáme tudíž za kvalitu poskytovaných služeb nebo zboží. Za služby, které poskytují, nebo zboží, které dodávají jsou odpovědni sami naši partneři. Informace o našich partnerech jsou vždy uvedeny na voucheru, nebo v nabídce eshopu.

2 VZTAH MEZI PROVOZOVATELEM (PRODÁVAJÍCÍM) A ZÁKAZNÍKEM (KUPUJÍCÍM)

2.1 My odpovídáme za to, že vám poskytneme voucher na služby, které jste si koupili, za přijetí voucheru v klubu Holmes Place.

2.2 Vy jste odpovědni za zaplacení objednaného voucheru a za jeho užití před uplynutím doby platnosti.

3 OBJEDNÁVKA VOUCHERŮ

3.1 Aby byla vaše objednávka platná, musíte na objednávkovém formuláři vyplnit všechny požadované údaje.

3.2 Před odesláním objednávky zkontrolujte všechny údaje, které jste vyplnili. Jakmile nám zašlete řádně vyplněný objednávkový formulář, jste jím vázáni.

3.3 Smlouva mezi vámi a námi je uzavřena v momentě řádného doručení objednávky k nám a jejím přijetím námi. Vy obdržíte informační e-mail o tom, že vaše objednávka byla přijata. Formální přijetí vaší objednávky není nutné.

3.4 Uzavřená smlouva může být měněna, nebo zrušena pouze smlouvou s námi, nebo na základě těchto Všeobecných podmínek a na základě zákona.

3.5 Odesláním objednávky souhlasíte s těmito Všeobecnými podmínkami. Rovněž tímto potvrzujete, že jste starší 18ti let a jste seznámeni s těmito Všeobecnými podmínkami.

3.6 Smlouva se řídí českým právem a případné spory budou rozhodovány českými soudy.

4 DODÁNÍ VOUCHERU

4.1 Objednaný voucher vám bude dodán prostřednictvím e-mailu. Voucher musíte vytisknout a přinést ho do klubu, kde budete čerpat objednané služby. V případě, že se jedná o službu, kterou poskytují naši partneři, voucher budete prezentovat přímo jim. Prosím zapamatujte si, že některé služby vyžadují předchozí objednání.

4.2 Voucher obdržíte v závislosti na vybraném způsobu placení. Pokud je vaše platba uskutečněna bankovním převodem, obdržíte voucher okamžitě poté, co my obdržíme platbu za voucher; tj. obvykle jsou to tři pracovní dny od data, kdy jste platbu poslali nám. Pokud se platba uskutečňuje prostřednictvím kreditní karty, nebo v systému PayPal, obdržíte voucher okamžitě po dokončení online platby. Jestliže platíte v klubu, obdržíte voucher po zaplacení.

4.3 Voucher je platný po dobu šesti měsíců od data jeho doručení vám, pokud není na online eshopu uvedena a na voucheru vytištěna jiná doba platnosti. Službu musíte vyčerpat během doby platnosti. Po této době platnost voucheru vyprší.

5 DODÁNÍ VOUCHERU SE SPECIÁLNÍM BALÍČKEM

5.1 Můžete si vybrat dárkové balení voucheru; dárkové balení voucheru je poskytováno jednotlivými kluby.

5.2 Pokud si vyberete toto dárkové balení, musíte přinést vytištěný voucher do některého klubu Holmes Place a vyměnit jej na recepci za dárkové balení. Dárkové balení je službou navíc za poplatek 79,- Kč, v případě akcí může být poplatek snížen; příslušnou informaci najdete na webové stránce eshopu.

5.3 Pokud si dárkové balení nezvolíte při objednávání voucheru, můžete o něj požádat dodatečně v klubu a zaplatit poplatek navíc u výše uvedené recepce.

6 PODMÍNKY UŽITÍ VOUCHERU

6.1 Všechny podmínky týkající se voucheru najdete buď na voucheru, nebo na nabídce eshopu.

6.2 Voucher nemůže být použit po uplynutí doby platnosti.

6.3 Voucher může být použit pouze jednou. Můžete voucher převést na jinou osobu.

6.4 Voucher může být použit v klubu, který jste si vybrali při objednávce voucheru.

6.5 Voucher může být vyměněn za peníze, a to během 14ti dnů od jeho dodání vám, prostřednictvím e-mailového odstoupení od smlouvy, které nám zašlete. Po této době již voucher nemůže být vyměněn za peníze.

6.6 Neodpovídáme za škodu, ztrátu nebo odcizení voucheru.

6.7 Platnost voucheru je 6 měsíců od data zakoupení, pokud na něm není uvedeno jinak.

7 REKLAMACE

7.1 Pokud služba poskytovaná kluby Holmes Place na základě voucheru byla vadná, můžete službu u nás reklamovat. Reklamace musí být učiněna bez zbytečného odkladu, nejpozději během pěti pracovních dnů od poskytnutí služby. Musí být písemná a musí jasně specifikovat reklamované vady. Reklamaci nám musíte poslat e-mailem, nebo poštou na adresu uvedenou v článku 1.2 výše. Vaši reklamaci prozkoumáme během třiceti dnů od jejího obdržení a budeme vás kontaktovat. Pokud bude reklamace oprávněná, nabídneme vám nový voucher na služby a pokud to není možné, vrátíme vám cenu voucheru.

7.2 Pokud byla vadná služba poskytována naším partnerem, musíte reklamaci uplatnit přímo u našeho partnera. Informace o partnerovi a kontaktní údaje jsou na voucheru nebo na webové stránce eshopu. Při reklamaci postupujte podle stejných pravidel, která jsou uvedena v odstavci výše, nicméně užívejte kontaktní údaje partnera.

8 CENA A PLATBY

8.1 Cena za produkt (službu), včetně DPH, bude spolu s podmínkami produktů uvedena na webové stránce www.holmesplace.cz. Cena za stejný produkt může být různá v závislosti na tom, který klub službu poskytuje. Vybraná služba (produkt) může být čerpána pouze ve vybraném klubu.

8.2 Platbu je možné provést následujícími způsoby:
a) bankovním převodem: cena musí být odeslána během 24 hodin od objednání voucheru. Nicméně cena musí být připsána na náš účet během čtyř pracovních dnů od učinění objednávky;
b) kreditní kartou: platba je provedena přímo po objednání;
c) V klubu prostřednictvím benefit partnerů: Flexi Pass, Sodexo Cafeteria, Benefity.cz, Benefity management a další.
Rezervace termínu platby v klubu je nutná předem na tel.: 773 400 409. Platba může být provedena kdykoliv během platnosti voucheru.

9 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Od smlouvy můžete odstoupit, bez jakéhokoliv důvodu, ve lhůtě 14 dnů od doby, kdy vám byl voucher doručen. Pro odstoupení od smlouvy můžete využít vzorový formulář, který je ke stažení zde na tomto odkazu a který po jeho vyplnění podepsaný zašlete poštou na adresu sídla společnosti nebo naskenovaný e-mailem na adresu marketing@holmesplace.cz.

9.2 Pokud objednaná služba námi již nebude poskytována, můžete žádat o zrušení smlouvy a budou vám vráceny uhrazené peníze. Zrušení musí být učiněno během pěti pracovních dnů poté, co jste se dozvěděl, že objednaný produkt nebo služba již není dostupná.

9.3 Zrušení smlouvy může být učiněno písemnou formou e-mailem, nebo dopisem zaslaným na adresu uvedenou v článku 1.2 výše. Může však být učiněno i telefonicky na tel. č. 773 400 409 nebo osobně na adrese Holmes Place Czech Republic s.r.o. se sídlem v Praze 5 – Smíchov Plzeňská 233/8, PSČ 150 00.

9.4 Pokud máte nárok na vrácení peněz, peníze vám převedeme bez zbytečného odkladu poté, co obdržíme zrušení smlouvy a číslo vašeho bankovního účtu.

10 OSOBNÍ ÚDAJE

10.1 S vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu s příslušnou českou legislativou (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Vyplněním vašich osobních údajů souhlasíte s jejich užitím a nakládáním v souladu se zákonem a za účelem poskytnutí služby. Vaše údaje neposkytneme žádné třetí osobě.

10.2 Vyplněním vašich osobních údajů souhlasíte s tím, že budete dostávat marketingové nabídky buď e-mailem, nebo ve formě sms.

10.3 Váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete odvolat a to písemně e-mailem, nebo dopisem, zaslaným na adresu uvedenou článku 1.2.

10.4 Pokud si objednáte produkt, který je poskytován naším partnerem, vyplněním údajů automaticky souhlasíte s tím, že také náš partner obdrží vaše osobní údaje a bude je zpracovávat.

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Potvrzujete, že souhlasíte s těmito Všeobecnými podmínkami ve znění, které je platné v okamžiku, kdy objednáváte příslušný produkt /službu.

11.2 Tyto Všeobecné podmínky můžeme kdykoli změnit. Nemáme povinnost vás o takových změnách informovat a objednáním služeb vždy akceptujete platné znění Všeobecných podmínek.

11.3 Vztahy neupravené v těchto Všeobecných podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními českého práva.